Axtarış

İstehsalat

İstehsal olunan bütün hissələr dünya standartlarına uyğun şəkildə istehsal edilməkdədir. Emal və montaj, ən müasir avadanlıqlarla, yaxşı təlim keçmiş işçi heyəti və personal ilə İS09001 standartlarına uyğun şəkildə istehsal edilməkdədir. istehsalda istifadə olunan avadanlıqlar dəyişən texnologiyaya görə daim yenilənməktə və avadanlıqlara yeni avadanlıqlar əlavə edilməkdədir. Ölkə daxili və ölkə xarici sənaye bölgələrindən gətirilən təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən verilən təlim ilə daimi yeni kadrlar yetişdirməkdədir.

Tələb olunan bütün materiallar zavodumuzda istehsal olunur və istixana quraşdırılan sahəyə göndərilir. Malların daşınması zamanı düzgün qablaşdırma üçün hər cür ehtiyyat tədbirləri görülür. Beləliklə «Omax Sənaye Qrupu» istixana sistemləri üçün ən vacib məqamlardan biri olan sürətli və düzgün çatdırılmanı da zəmanət etmiş olur. «Omax Sənaye Qrupu» istixana sistemlərinin quraşdırılması və montaj bölümündə aparıcı şirkətlərdən biri olduğunu sübut etməkdədir.

«Omax Sənaye Qrupu» istehsalat xətləri

  • Boru istehsalat xətti;
  • Profil istehsalat xətti;
  • Metal konstruksiya istehsalı;
  • Plastik klips istehsalat xətti.

Hollandiyanm qabaqcıl şirkətbri ilə birgə yaradılmış “Omax Sənaye Qrupu» Türkiyənin İzmir və Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində müasir tipli istixana sistemlərinin istehsalına başlamışdır. Fəaliyyət istiqaməti sağlam rəqabət olmaqla, keyfıyyətli, müxtəlif növ müasir tipli şüşə, polietilen və polikarbonat istixana sistemlərini müştərilərə təqdim etməkdir.

«Omax Sənaye Qrupu» avropa standartlarına cavab verən istixana komplekslərini istifadəyə verə biləcək gücdə olduğu üçün, artıq müştərilərin rəğbətini qazandığından Türkiyə, Rusiya Federasiyası, Orta Asiya və Qafqaz bölgələrindən sifarişlər qəbul etməkdədir. Şirkətin əsas prinsipi yüksək keyiyyətli materiallar və son texnologiyalar ilə məhsuldarlığı artırmaq, o cümlədən istehsalçılara ekoloji təmiz məhsullann yetişdirilməsi üçün şərait yaratmaqdır.

«Omax Sənaye Qrupu» istixanaların istehsalı və quraşdırılması ilə birgə, şirkət daxilində çalışan mühəndis heyəti ilə birlikdə istilik, soyutma və suvarma sahəsində də xidmət göstərməkdədir. Məqsəd, istehsalçılara xüsusi dizaynı ilə daha yüngül, havadar, davamlı və uzun ömürlü istixana sistemləri təqdim etməkdir.